Av. Alfredo Mendiola Mz. E Lt. 27, Los Olivos - Ref. Ovalo Infantas

Lunes - Sábado de 8:00 a.m - 6:00 p.m.

Również skorzystanie przez Ciebie z prawa do bycia zapomnianym będzie skutkowało usunięciem Twoich danych na Twoje wyraźne żądanie. Jeden punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady zgodnie z art. 11 aktu o usługach cyfrowych dostępny tutaj. Aby zrezygnować z subskrypcji lub w przypadku jakichkolwiek trudności napisz na

Dzięki temu możemy oferować zindywidualizowaną reklamę, aby w miarę możliwości prezentować użytkownikom tylko takie reklamy i oferty, które są dla niego rzeczywiście interesujące. Umożliwia nam to lepsze dostosowanie się do potrzeb naszych użytkowników na podstawie personalizacji i wyboru nowych produktów oraz wywołanie trwałego zainteresowania użytkowników naszymi usługami dzięki bardziej indywidualnemu procesowi zakupów. Oprócz danych posiadanych już przez spółkę Zalando Payments GmbH wykorzystywane są także dane dotyczące wypłacalności uzyskane od zewnętrznych agencji informacyjnych w formie wartości ratingowych. Wartości ratingowe to obliczone statystycznie wartości szacunkowe dotyczące przyszłego ryzyka braku zapłaty w przypadku danej osoby, przedstawiane w postaci wartości procentowej. W celu obliczenia wartości ratingowej mogą być także uwzględnianie dane adresowe. Agencja informacyjna wykorzystuje przekazane przez nas dane, aby na podstawie metod matematyczno-statystycznych dokonać odpowiedniej analizy wypłacalności użytkownika w odniesieniu do określonego zamówienia.

Wyjątek dotyczy przetwarzania danych na potrzeby analizy korzystania (statystyk strony), które opisano poniżej – wówczas za przetwarzanie odpowiadamy wspólnie z serwisem Facebook. Dzięki usługom spersonalizowanym możemy prezentować użytkownikom lepszą, bardziej praktyczną i bezpieczniejszą ofertę. W tym celu wykorzystujemy zapisane u nas dane dotyczące użytkownika, aby uzyskać informacje o jego potrzebach i zainteresowaniach. Dzięki temu możemy oferować mu odpowiednie treści, które lepiej pasują do jego potrzeb i zainteresowań.

Oprócz zainteresowań podanych bezpośrednio przez użytkownika możemy określić jego zainteresowania także na podstawie innych zapisywanych przez nas danych. Oferujemy możliwość subskrypcji powiadomień z przeglądarki (web push), aby na bieżąco informować Cię o najnowszych ofertach Lounge by Zalando. W tym celu oraz aby przesyłanie takich powiadomień było możliwe ze względów technicznych, gromadzimy dane osobowe. Dane gromadzone w ramach tych działań obejmują dane przeglądarki, ustawienia języka, strefę czasową, token urządzenia, adres push, czas rozpoczęcia sesji internetowej oraz komunikaty, które użytkownik kliknął. Jeśli są Państwo członkiem Zalando Plus, mogą Państwo skontaktować się z naszymi stylistami, aby otrzymać usługę dotyczącą indywidualnych zakupów. Najpierw podzielą się Państwo z nami swoimi preferencjami dotyczącymi mody, okazji, kategorii produktów, szczegółów produktów i stylizacji za pomocą krótkiego quizu, a następnie dopasujemy do Państwa „personal shoppera”, który stworzy dla Państwa listę odpowiednich artykułów.

Więcej niż możesz sobie wyobrazićModa, kosmetyki, marki Designer i dużo więcej

Jeżeli użytkownik aktywuje w aplikacji mobilnej Zalando usługę wiadomości push, wówczas w celu identyfikacji zostanie mu przydzielony przypadkowo wygenerowany jednoznaczny push ID. Następnie wysyłamy push ID razem ze skierowanymi do użytkownika wiadomościami push do serwera push, aby mógł on zaadresować wiadomość do właściwego odbiorcy, czyli urządzenia użytkownika. Dodatkowo zapisujemy także dane dotyczące lokalizacji uzyskane na podstawie adresu IP urządzenia użytkownika (z dokładnością do miasta).

Zalando SE – niemiecki wysyłkowy sklep internetowy z siedzibą w Berlinie. Sprzedaż skupia się głównie na obuwiu i odzieży, przy lblv forex broker-lblv przegląd i informacje czym dostępny jest szerszy asortyment, który obejmuje produkty dekoracyjne, okulary przeciwsłoneczne, zegarki i biżuterię.

Przed złożeniem zamówienia poinformujemy Państwa, czy dla dostawy wybranego produktu mają zastosowanie opłaty za dostawę na dużą odległość. Dane użytkowników są wykorzystywane przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy w celu tworzenia spersonalizowanej reklamy, która jest prezentowana w usługach Zalando oraz na stronach internetowych i w aplikacjach innych dostawców usług. W tym celu stosowane są przez nas i przez naszych partnerów w zakresie reklamy popularne na rynku technologie internetowe.

Z niektórymi usługodawcami współpracujemy bardzo ściśle, na przykład w zakresie obsługi klienta (np. usługodawca obsługujący infolinię), z usługodawcami w zakresie urządzeń technicznych (np. obsługa centrów obliczeniowych) lub z przedsiębiorstwami logistycznymi (np. firmy kurierskie jak DHL). Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli użytkownik podstawowa analiza rynku ropy naftowej dokonuje zakupów u partnera Zalando, przekazujemy określone dane zakupów do partnera Zalando (np. imię i nazwisko oraz adres dostawy), aby partner Zalando mógł dostarczyć użytkownikowi zamówiony towar. Podane powyżej informacje wykorzystujemy w ramach optymalizacji on-site, aby prezentować użytkownikom przydatne propozycje i treści, gdy wyszukują oni produkty, otwierają stronę startową lub odwiedzają rubrykę z produktami. Optymalizacja on-site oraz in-app opiera się na plikach cookie i podobnych technologiach identyfikacji w celu pseudonimizowanego rejestrowania danych urządzenia i danych dostępu.

Jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe ma obowiązek wyodrębnia w bilansie rozrachunków oraz sald aktywów finansowych w tych jednostkach. Dla celów prawidłowej prezentacji w sprawozdaniu finansowym istotna jest więc właściwa identyfikacja jednostek powiązanych oraz jednostek, w których kapitale dana jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością („DTTL”), jego firm członkowskich oraz podmiotów powiązanych. DTTL oraz każda z firm członkowskich stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Firma DTTL (zwana również „Deloitte Global”) nie świadczy usług dla klientów.

Ocena i analiza następuje w sposób zautomatyzowany z zastosowaniem wygenerowanych statystycznie wartości szacunkowych dotyczących ryzyka braku zapłaty w odniesieniu do oferowanych przez nas sposobów zapłaty. Ponadto Zalando Payments GmbH przesyła dane do zewnętrznych biur informacji kredytowej, aby ocenić konkretne ryzyko niewywiązania wielopoziomowy system programów partnerskich się z obowiązku płatności, jeśli jako metodę płatności wybrano SEPA Direct Debit. W zależności od kraju w ramach oceny ryzyka mogą być uwzględniane różne dane dotyczące wypłacalności. Nawet wówczas, gdy użytkownik kupuje artykuł partnera Zalando, odpowiedzialność za przetwarzanie danych użytkownika pozostaje po stronie Zalando.

2 Do czego potrzebne jest konto klienta?

W trakcie kampanii reklamowych w ramach prawa ochrony danych przekazujemy dane operatorom serwisów społecznościowych. Więcej informacji podano w dziale „Jak Zalando wykorzystuje moje dane w celach reklamowych? Nasi partnerzy w zakresie reklamy mają także możliwość udostępniania nam dodatkowo własnych danych dotyczących segmentacji użytkowników, które sami gromadzą. Nasi partnerzy w zakresie reklamy muszą się zobowiązać wobec Zalando, że będą przekazywać wyłącznie zagregowane, zaszyfrowane lub anonimowe dla Zalando dane, uniemożliwiając nam w ten sposób przypisanie danych do określonej osoby, w szczególności do określonego użytkownika sklepu Zalando.

credit_cardMetody płatnościMetody płatnościcredit_cardMetody płatnościMetody płatności

Przy uwzględnieniu ryzyka oszustwa podejmowane są odpowiednie działania zapobiegające (np. tymczasowa blokada konta klienta lub ograniczenie dostępnych sposobów zapłaty). Więcej informacji na temat badań naukowych w Zalando podano w dziale Zalando Research. Więcej szczegółów na temat funkcji spersonalizowanych usług Zalando podano w dziale „Usługi spersonalizowane 3. Zdarza się, że jest wręcz przeciwnie – te ze sobą współpracują, a nawet po części posiadają wspólny kapitał. Jeśli tak jest, jedna ze spółek może być podmiotem dominującym, a wtedy druga traktowana jest jako jednostka zależna. Jednostka zależna – według ustawy o rachunkowości spółka handlowa lub podmiot utworzony i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego kontrolowana przez jednostkę dominującą[1].

3 Jakie dane są zapisywane?

Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone. Stosujemy procesy techniczne i ręczne w celu zapobiegania oszustwom, aby chronić nas i naszych użytkowników przed niewłaściwym wykorzystaniem ich danych, w szczególności w formie fałszywych zamówień. Rekord danych jest porównywany z wcześniejszym sposobem korzystania ze strony i składania zamówień.

8 Dane dotyczące lokalizacji

Jeżeli użytkownik nie jest zadowolony z tych możliwości, może poinformować nas o tym pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Dokonamy wówczas ponownej weryfikacji decyzji przy uwzględnieniu stanowiska użytkownika. Przykładowo w przypadku konkursu z reguły pytamy o imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy w razie wygranej mogli poinformować o tym użytkownika oraz aby zagwarantować, że każdy uczestnik weźmie udział w konkursie tylko jeden raz. Niektóre z naszych aplikacji mobilnych umożliwiają wyświetlenie sklepów znajdujących się w pobliżu lub zaproponowanie produktów pasujących do aktualnego miejsca pobytu użytkownika.

Na ten moment ciężko stwierdzić, czy wszystkie kraje zgodzą się z założeniami projektów oraz czy proponowane przez Komisję Europejską terminy wejścia w życie przepisów są ostateczne. Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie dokonały implementacji dyrektywy TP do prawa krajowego do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja Europejska proponuje, aby państwa członkowskie dokonały implementacji dyrektywy BEFIT do prawa krajowego do dnia 1 stycznia 2028 r. Przepisy dyrektywy będą mogły być opcjonalne stosowane również przez mniejsze europejskie grupy podmiotów powiązanych (tzn. nieprzekraczające progu przychodowego 750 milionów EUR) – pod warunkiem, że sporządzają one skonsolidowane sprawozdania finansowe. Termin fakturowanie elektroniczne odnosi się do zgodnego fakturowania elektronicznego (Compliant
Electronic Invoicing). Zgodne z przepisami fakturowanie elektroniczne to metoda rozliczeń, która zapewnia kontrolę
zgodności.

Nie każde z tych przedsiębiorstw oferuje usługi lub przetwarza dane użytkowników. Dlatego dla uproszczenia podano poniżej tylko te przedsiębiorstwa Grupy Zalando, które rzeczywiście zajmują się przetwarzaniem danych użytkowników. Jeżeli zatem poniżej używamy określenia „Zalando”, „my” lub „nas”, dotyczy to każdorazowo podmiotów odpowiedzialnych Grupy Zalando.

Obejmuje to także protokołowanie i przetwarzanie danych związanych z wykorzystaniem karty upominkowej, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć przetwarzanie swoich danych w celu retargetingu. Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Informujemy jednak, że nasze strony internetowe mogą mieć ograniczoną funkcjonalność, jeżeli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane. W swojej przeglądarce internetowej użytkownik może dokonać ustawień, w ramach których zapisywanie plików cookie będzie akceptowane tylko za zgodą użytkownika. Większość naszych spersonalizowanych usług wymaga utworzenia konta klienta, abyśmy mogli zapisać dane użytkownika, jakie o nim gromadzimy, w centralnym miejscu.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *